Setkání v modelárně Resslova

V sobotu 23.9.2017 od 10:00 bude zahájené modelářský den na Resslovce v laboratoři Mechatronika II. V plánu je dokončení vodopádu a další více práce na železničním viaduktu.

Pavel Votrubec

Svět modelové železnice

Už od roku 2013 pracujeme na nové laboratoři s modelovou železnicí. Roku 2015 jsme navázali spolupráci se sdružením Ústeckých železničních modelářů ( stránky www.usTTi.cz ). Díky spolupráci s modeláři, s firmou Chvalis a díky aktivnímu přístupu žáků a vedení školy, budujeme modelovou železnici  v nové učebně Mechatronika II.

V učebně jsou k dispozici tři hydraulické STANDY, modelářský koutek (dílna) a modelová železnice.

 

Kroužek mechatroniky a modelové železnice

Už tradičně otevíráme odborné kroužky, které využívají technické vybavení učebny Mechatroniky.

Pravidelné kroužky jsou v pondělí, úterý a ve středu. Vždy od 14:30 do 17:00 (a po dohodě i déle). Je nutné se na kroužek den předem přihlásit, leč kapacita učebny je jen 10 lidí. Pokud se na ten konkrétní den nikdo v určené termínu nepřihlásí, kroužek není.

Kroužek je příležitostně i v sobotu a v neděli od 9:00 do 17:00. Vždy po dohodě s vyučujícím. Je dobré si vyhlídnout den otevřených dveří (DOD).

V pondělí kroužky pořádá Ing. Blanka Urbánková a v ostatní dny Ing. Pavel Votrubec.

Vítám Vás na stránkách o Mechatronice

Zabývám se automatizací, kybernetikou a nyní mechatronikou už od svých 15 let, kdy jsem nastoupil na Střední průmyslovou školu v Chomutově. Na škole mě bavily jen laboratoře. Teoretická výuka byla nudná, deprimující a navíc pod nestálým nepříjemným tlakem profesorů, takže se přidával i stres.

Když jsem začal studovat Plzeňskou vysokou školu, tak jsem ze zájmu chodil do universitních laboratoří a začal se setkávat se skutečnými odborníky v oboru. Ti mne zaujali tak, že jsem se začal o obor zajímat obšírně a i do hloubky. Dostal jsem se ke špičkovým přístrojům a zařízením.

Během studia na vysoké škole jsem začal odborně pracovat s mládeží ZŠ v domě pionýrů na Doubravce. Během čtyř let jsem se s dětma velmi sžil a neskutečně mě a i nás to bavilo. Pro práci s dětma jsem využíval nově nabytých znalostí ve škole. O prázdninách jsem chodil na brigádu do své budoucí práce (Výpočetní středisko Severočeských plynáren) a na letní dětské tábory. Svá studia jsme zakončil odbornou prací „Realizace Logického analyzátoru z ECL obvodů“.

Po delší praxi v Severočeských plynárnách a v dalších firmách zabývající se ICT, jsem před 21 lety nastoupil do školních laboratoří SPŠ Reslova a pracuji v nich dodnes. Už od začátku jsem měl k dispozici FESTO stavebnice elektropneumatiky a FESTO PLC. Postupně se laboratoř díky spolupráci s firmou FESTO, formou sponzorských darů,  vybavila na dnešní stav. V předložených výukových materiálech vám předkládám didaktické listy pro práci v laboratoři a současně potřebné pemzum teoretických informací pro tuto práci. Přeji vám hodně štěstí a velké vůle při zdolávání moderní technologie, kterou máte zde k dispozici. Řiďte se heslem “ Štěstí přeje připraveným“. Ať vás práce v laboratoři baví stejně jako mně.

 fotka z roku 2012

S pozdravem

Pavel Votrubec