Hradla Volty Jednočipy

Tento název si zvolil pro svou publikace Martin Malý. Kniha vás provede základní teorií ČIT a s praktickými radami od základních logických členů až k programování jednočipů. Užasný počin. Doporučuji jako povinnou četbu všem studentům automatizace a mechatroniky, kteří navštěvují učebnu Automatizace na SPŠ Resslova. Odkaz na internetu: Hradla Volty Jednočipy . Knihu si můžete buď stáhnou zdarma v elektronické podobě a nebo objednat v tištěné podobě.

Nový metodický materiál pro PLC AMiNi

Jak se říká „Nouze naučila Dalibora housti“, tak mne výuková nouze donutila vytvořit nový didaktický materiál „Podrobný postup naprogramování úlohy blikání na PLC AMiNi„. Student z třetího ročníku oboru automatizace, nebudu jmenovat který, mne donutil po 20 letech to, co říkám a předvádím v rámci výuky AUC, dát do elektronické podoby. Byl sice na výuce, poslouchal výklad, ale nic si z toho nazapamatoval, nezapsal do sešitu a tudíž nemohl dát dohromady. Blikání je nejjednoduší úloha,  co na PLC AMiNi mám. A tak zde máte k dispozici návod „Jak donutiti AMiNi blikat„. Jinak samozřejmně existuje pro studenty, kteří chyběli či nepochytili výklad starší didaktický materiál, který tuto problematiku pokrývá viz: „Stručný popis jak programovat AMiNi„.

 

Kroužek Mechatroniky

Pravidelný kroužek mechatroniky v laboratoři mechatroniky na SPŠ Resslova 5 Ústí nad Labem.

Vstup zdarma pro všechny zájemce. Primárně určeno pro studenty školy. Sekundárně, při volné kapacitě, pro jakéhokoli zájemce o učebnu mechatroniky.

Maximální kapacita učebny je 10 lidí.

Je nutná registrace den předem.

Industry 4.0

Heslo průmyslová revoluce č. 4 už pomalu vchází do povědomí technicky zaměřených lidí. V některých oblastech průmyslové automatizace je tento pojem nejen znám, ale je i pro ně cílem své práce a svojí činností ho naplňují. Předkládám vám k nahlédnutí video příspěvek od firmy FESTO, kde toto heslo  není jen heslem. viz: Pneumatické terminály INDUSTRY 4.0 

Setkání v modelárně Resslova

V sobotu 23.9.2017 od 10:00 bude zahájené modelářský den na Resslovce v laboratoři Mechatronika II. V plánu je dokončení vodopádu a další více práce na železničním viaduktu.

Pavel Votrubec

Svět modelové železnice

Už od roku 2013 pracujeme na nové laboratoři s modelovou železnicí. Roku 2015 jsme navázali spolupráci se sdružením Ústeckých železničních modelářů ( stránky www.usTTi.cz ). Díky spolupráci s modeláři, s firmou Chvalis a díky aktivnímu přístupu žáků a vedení školy, budujeme modelovou železnici  v nové učebně Mechatronika II.

V učebně jsou k dispozici tři hydraulické STANDY, modelářský koutek (dílna) a modelová železnice.

 

Kroužek mechatroniky a modelové železnice

Už tradičně otevíráme odborné kroužky, které využívají technické vybavení učebny Mechatroniky.

Pravidelné kroužky jsou v pondělí, úterý a ve středu. Vždy od 14:30 do 17:00 (a po dohodě i déle). Je nutné se na kroužek den předem přihlásit, leč kapacita učebny je jen 10 lidí. Pokud se na ten konkrétní den nikdo v určené termínu nepřihlásí, kroužek není.

Kroužek je příležitostně i v sobotu a v neděli od 9:00 do 17:00. Vždy po dohodě s vyučujícím. Je dobré si vyhlídnout den otevřených dveří (DOD).

V pondělí kroužky pořádá Ing. Blanka Urbánková a v ostatní dny Ing. Pavel Votrubec.