AUT 4. ročník

Na této stránce se nacházejí elektronické materiály pro výuku AUT ve čtvrtém ročníku.

 1. Upravená maturitni témata pro rok 2019-2020
 2. Maturitní témata – AUT 2018-2019
 3. Základy Automatizace Švarc Skripta Automatizační řízení
 4. Fyzikální dynamické systémy
 5. Popis fyzikálních dynamických systémů pomocí lineárních diferenciálních rovnic
 6. Slovnik – Laplaceův slovník pro Laplaceovy transformace
 7. Metodika od Ing. Petra Bubly pro cvičení Laplaceovy transformace
 8. Matematické vzorce pro algebru, derivaci a integraci
 9. Rozklad na parciální zlomky Metodika pro zpětnou Laplaceovu transformaci
 10. Přechodové funkce
 11. Impulsní a přechodové charakteristiky
 12. Výpočet impulsní funkce a přechodové funkce Řešené příklady pro první a druhý řád statických regulovaných soustav. Nalezení impulsních funkcí  a přechodových funkcí. Vykreslení impulsních a přechodových charakteristik.
 13. logaritmický A4 Semilogaritmický papír (jpg, pdf, programy)
 14. Frekvenční decibelové logaritmické charakteristiky Metodika kreslení
 15. Frekvenční fázové logaritmické charakteristiky Metodika kreslení
 16. Algebra blokových schémat pravidla
 17. Bloková algebra
 18. Identifikace soustavy podle profesora Strejce
 19. Tools software „Identifikace soustavy“ od Ing. Petra Bubly podle metodiky doc. Strejce
 20. Charakteristiky PID regulátorů 0, 1 a 2 řádu
 21. PID regulace
 22. Plynulá regulace PID Článek o PID regulaci od Jaroslava Valtra. Velice jednoduše vysvětlena PID regulace a vliv jednotlivých parametrů PID regulátoru na vlastní regulaci.
 23. Stabilita regulačních obvodů
 24. Výpočet determinantu 4 na 4 pro Hurwitzovo kritérium stability  
 25. PSD regulátor odvození algoritmu
 26. PLC jazyky normy IEC 61131 Přednáška o normě programovacích jazycích pro PLC
 27. Rozvětvené jednorozměrové regulační obvody Přednáška o blokových schematech RO
Total Page Visits: 3598 - Today Page Visits: 1