AUT 4. ročník

Na této stránce se nacházejí elektronické materiály pro výuku AUT ve čtvrtém ročníku.

  1. Upravená maturitni témata pro rok 2019-2020
  2. Maturitní témata – AUT 2018-2019
  3. Přednáška č.1: Úvod do Automatizační techniky
  4. Základy Automatizace Švarc Skripta Automatizační řízení

01 Úvod do automatizace_p Lineární diferenciální rovnice

02 Úvod do automatizace Laplaceova transformace

03 Úvod do automatizace Přenos systému

04 Úvod do automatizace Nuly a póly přenosu

05 Úvod do automatizace Přenos a časové konstanty

06 Úvod do automatizace Přenos v parciální zlomky

07 Úvod do automatizace Impulsní charakteristika

08 Úvod do automatizace přechodová charakteristika

09 Úvod do automatizace typy regulačních členů

 1. Fyzikální dynamické systémy
 2. Popis fyzikálních dynamických systémů pomocí lineárních diferenciálních rovnic
 3. Slovnik – Laplaceův slovník pro Laplaceovy transformace
 4. Metodika od Ing. Petra Bubly pro cvičení Laplaceovy transformace
 5. Matematické vzorce pro algebru, derivaci a integraci
 6. Rozklad na parciální zlomky Metodika pro zpětnou Laplaceovu transformaci
 7. Přechodové funkce
 8. Impulsní a přechodové charakteristiky
 9. Výpočet impulsní funkce a přechodové funkce Řešené příklady pro první a druhý řád statických regulovaných soustav. Nalezení impulsních funkcí  a přechodových funkcí. Vykreslení impulsních a přechodových charakteristik.
 10. logaritmický A4 Semilogaritmický papír (jpg, pdf, programy)
 11. Frekvenční decibelové logaritmické charakteristiky Metodika kreslení
 12. Frekvenční fázové logaritmické charakteristiky Metodika kreslení
 13. Algebra blokových schémat pravidla
 14. Bloková algebra
 15. Identifikace soustavy podle profesora Strejce
 16. Tools software „Identifikace soustavy“ od Ing. Petra Bubly podle metodiky doc. Strejce
 17. Charakteristiky PID regulátorů 0, 1 a 2 řádu
 18. PID regulace
 19. Plynulá regulace PID Článek o PID regulaci od Jaroslava Valtra. Velice jednoduše vysvětlena PID regulace a vliv jednotlivých parametrů PID regulátoru na vlastní regulaci.
 20. Stabilita regulačních obvodů
 21. Výpočet determinantu 4 na 4 pro Hurwitzovo kritérium stability  
 22. PSD regulátor odvození algoritmu
 23. PLC jazyky normy IEC 61131 Přednáška o normě programovacích jazycích pro PLC
 24. Rozvětvené jednorozměrové regulační obvody Přednáška o blokových schematech RO
Total Page Visits: 3873 - Today Page Visits: 2