Nový metodický materiál pro PLC AMiNi

Jak se říká „Nouze naučila Dalibora housti“, tak mne výuková nouze donutila vytvořit nový didaktický materiál „Podrobný postup naprogramování úlohy blikání na PLC AMiNi„. Student z třetího ročníku oboru automatizace, nebudu jmenovat který, mne donutil po 20 letech to, co říkám a předvádím v rámci výuky AUC, dát do elektronické podoby. Byl sice na výuce, poslouchal výklad, ale nic si z toho nazapamatoval, nezapsal do sešitu a tudíž nemohl dát dohromady. Blikání je nejjednoduší úloha,  co na PLC AMiNi mám. A tak zde máte k dispozici návod „Jak donutiti AMiNi blikat„. Jinak samozřejmně existuje pro studenty, kteří chyběli či nepochytili výklad starší didaktický materiál, který tuto problematiku pokrývá viz: „Stručný popis jak programovat AMiNi„.

 

Industry 4.0

Heslo průmyslová revoluce č. 4 už pomalu vchází do povědomí technicky zaměřených lidí. V některých oblastech průmyslové automatizace je tento pojem nejen znám, ale je i pro ně cílem své práce a svojí činností ho naplňují. Předkládám vám k nahlédnutí video příspěvek od firmy FESTO, kde toto heslo  není jen heslem. viz: Pneumatické terminály INDUSTRY 4.0 

Svět modelové železnice

Už od roku 2013 pracujeme na nové laboratoři s modelovou železnicí. Roku 2015 jsme navázali spolupráci se sdružením Ústeckých železničních modelářů ( stránky www.usTTi.cz ). Díky spolupráci s modeláři, s firmou Chvalis a díky aktivnímu přístupu žáků a vedení školy, budujeme modelovou železnici  v nové učebně Mechatronika II.

V učebně jsou k dispozici tři hydraulické STANDY, modelářský koutek (dílna) a modelová železnice.

 

Vítám Vás na stránkách o Mechatronice

Zabývám se ICT, automatizací, kybernetikou a nyní mechatronikou už od svých 15. let, kdy jsem nastoupil na Střední průmyslovou školu v Chomutově. Na škole mě bavily jen laboratoře. Teoretická výuka byla nudná, deprimující a navíc pod neustálým nepříjemným tlakem netoleratních učitelů, takže se přidával i zbytečný stres.

Když jsem začal studovat Plzeňskou vysokou školu, tak jsem ze zájmu chodil do universitních laboratoří a tam se začal setkávat se skutečnými odborníky v oboru ( k mé úlevě skromnými a tolerantními). Ti mne zaujali tak, že jsem se začal o obor zajímat obšírně a i do hloubky. Dostal jsem se díky tomu ke špičkovým přístrojům a zařízením.

Během studia na vysoké škole jsem začal odborně pracovat s mládeží ZŠ v Domě pionýrů na Doubravce. Během čtyř let jsem se s dětmi velmi sžil a neskutečně mě a i je  to bavilo. Pro práci s dětmi jsem využíval nově nabitých znalostí na universitě. O prázdninách jsem chodil na brigádu do své budoucí práce (Výpočetní středisko Severočeských plynáren) a na letní dětské tábory. Svá studia jsem zakončil odbornou prací „Realizace Logického analyzátoru z ECL obvodů“.

Po delší praxi v Severočeských plynárnách a v dalších firmách zabývajících se ICT v září 1995 jsem nastoupil do školních laboratoří SPŠ Reslova a pracuji v nich dodnes. Už od začátku jsem měl k dispozici FESTO stavebnice elektropneumatiky a FESTO PLC. Postupně se laboratoř díky spolupráci s firmami FESTO, AMiT a Moravské přístroje ve formě sponzorských darů,  vybavila na dnešní stav. V předložených výukových materiálech vám předkládám didaktické listy pro práci v laboratoři a současně potřebné pemzum teoretických informací pro tuto práci. Přeji vám hodně štěstí a velké vůle při zdolávání moderní technologie, kterou zde máte k dispozici. Řiďte se heslem  „Štěstí přeje připraveným“. Ať vás práce v laboratoři baví stejně jako mě.

 fotka z roku 2012

S pozdravem

Pavel Votrubec