DetStudio - výpis aplikace


Projekt
Název : AMiNi-E
Verze : 1.0.5
Autor : Ing. Pavel Votrubec
Stanice
Typ : AMiNi(-E) 512 kB RAM
Verze : 0
Generováno : 3. prosince 2015 10:09:32
DetStudio : DetStudio 1.7.6.0
 
Copyright (c) 2008, AMiT, spol. s r.o.
Obsah
 Poznámky k procesní stanici 
 Konfigurace procesních vstupů a výstupů 
 Databázové proměnné 
 Alias-Proměnné 
 Procesy 
 Podprogramy 
 - Funkční bloky - 
 Obrazovky: 

Poznámky k procesní stanici


...


Konfigurace procesních vstupů a výstupů

 Typ/Signál  Jméno  Komentář  Log.kanál 
 DIO        0 
   DI.00  DIO0_0  Vjezd vlak 1. kolej   
   DI.01  DIO0_1  Vlak na 1. koleji přejíždí přejezd   
   DI.02  DIO0_2  Vjezd vlaku na 2. kolej   
   DI.03  DIO0_3  Vlak na 2. koleji přejíždí přejezd   
   DI.04  DIO0_4  NC   
   DI.05  DIO0_5  NC   
   DI.06  DIO0_6  NC   
   DI.07  DIO0_7  NC   
 DIO_AC        1 
   DI.00  DIO_AC1_0  NC   
   DI.01  DIO_AC1_1  NC   
   DI.02  DIO_AC1_2  NC   
   DI.03  DIO_AC1_3  NC   
   DI.04  DIO_AC1_4  NC   
   DI.05  DIO_AC1_5  NC   
   DI.06  DIO_AC1_6  NC   
   DI.07  DIO_AC1_7  NC   
 DAI0        2 
   DI.00  DAI02_0  NC   
   DI.01  DAI02_1  NC   
   DI.02  DAI02_2  NC   
   DI.03  DAI02_3  NC   
 DAI0_AC        3 
   DI.00  DAI0_AC3_0  NC   
   DI.01  DAI0_AC3_1  NC   
   DI.02  DAI0_AC3_2  NC   
   DI.03  DAI0_AC3_3  NC   
 DO        0 
   DO.00  DO0_0  Motor 1. závory   
   DO.01  DO0_1  Motor 2. závory   
   DO.02  DO0_2  Bílá signalizace   
   DO.03  DO0_3  Červená signalizace č.1   
   DO.04  DO0_4  Červená signalizace č.2   
   DO.05  DO0_5  NC   
   DO.06  DO0_6  NC   
   DO.07  DO0_7  NC   
 LED        1 
   DO.00  LED1_0  NC   
   DO.01  LED1_1  NC   
   DO.02  LED1_2  NC   
 AI0        0 
   AI.00  AI00_0  NC   
   AI.01  AI00_1  NC   
   AI.02  AI00_2  NC   
   AI.03  AI00_3  NC   
 Ni1000        1 
   AI.00  Ni10001_0  NC   
   AI.01  Ni10001_1  NC   
   AI.02  Ni10001_2  NC   
   AI.03  Ni10001_3  NC   

...


Databázové proměnné:

 Poř.  Jméno  Typ  WID  Warm  Init hodnota  St.  Komentář 
 1  pomoc  I  8000      8  proměnná pro aliasy 
 2  Prepinac  I  8001      8  počitadlo na CASE 

...


Alias-Proměnné

 Poř.  Alias  proměnná.  Bit  Komentář 
 1  @logic  pomoc  4  pro logiku 
 2  @M1A0  pomoc  5  závora 1. 
 3  @M1A0Z  pomoc  11  zpožděná závora 
 4  @M2A0  pomoc  6  závora 2. 
 5  @red_1  pomoc  8  červená 1 
 6  @red_2  pomoc  9  čevená 2 
 7  @S1  pomoc  0  vlak na 1. kolej 
 8  @S2  pomoc  1  Vlak opustil železniční přejezd na 1. koleji 
 9  @S3  pomoc  2  vlak na 2. kolej 
 10  @S4  pomoc  3  Vlak opustil železniční přejezd 2. koleji 
 11  @vlak  pomoc  10  vlak či vlaky na přejezdu 
 12  @white  pomoc  7  Bílá indikace 

...


Procesy

 Nazev  Jazyk  Typ  Perioda  Offset  Komentář 
 Proc00  Pse  Normal_0  100  0  Hlavní proces 
 Proc01  Pse  Normal_1  500  0   
 ProcIDLE  Pse  Idle  -  -  Obsluha obrazovek 
 ProcITR00  Pse  Interrupt_0  -  -  Vlak na 1. kolej 
 ProcITR01  Pse  Interrupt_1  -  -  Vlak na 1 koleji a přejezdu 
 ProcITR02  Pse  Interrupt_2  -  -  Vlak na 2. koleji 
 ProcITR03  Pse  Interrupt_3  -  -  Vlak na 2. koleji a přejezdu 

...


Proc00 - Hlavní proces

Jazyk:Pse
Typ:Normal_0
Perioda:100
Ofs/Hrana:0

// © 2015 Ing. Pavel Votrubec
// Toto dílo je chráněno podle zákona č. 121/2000 Sb. Autorem práv je Ing. Pavel Votrubec.
// Je zakázáno toto dílo kopírovat nebo jinak upravovat a užívat bez výslovného svolení autora.
// Nedovolené užití bude postihováno všemi protředky bez dalšího varování.

Switch Prepinac

//bez vlaků
Case 0
Let @M1A0 = false
Let @M1A0 = false
Let @M1A0Z = false
Let @vlak = false

//přijel vlak č.1 ?
Let @logic = @S1
If @logic
Let Prepinac = 1
Let @vlak = true
Else 
EndIf

//přijel vlak č.2 ?
Let @logic = @S3
If @logic
Let Prepinac = 1
Let @vlak = true
Else 
EndIf

EndCase

//přijel jeden vlak
Case 1
//zavřít závory
Let @M1A0Z = true
//zpoždění zavření závor o 5 sekund
TimerOn @M1A0Z, 5000, @M1A0, NONE
Let @M2A0 = @M1A0

//detekce příjezdu toho druhého vlaku
	Let @logic = (@S1 and  @S3)
		If @logic
		Let Prepinac = 2
		Exit
		Else 
	EndIf
	
//detekce odjezdu vlaků
	Let @logic = @S2 and @S1 
	If @logic
		Let Prepinac = 0
		Let @S1 = false
		Let @S2 = false
		Let @vlak = false
		Else
	EndIf

	Let @logic = @S4 and @S3
	If @logic
		Let Prepinac = 0
		Let @S3 = false
		Let @S4 = false
		Let @vlak = false
		Else
	EndIf
Endcase

Case 2
	//detekce odjezdu jednoho vlaku
	If @S2
	Let Prepinac = 1
	Let @S1 = false
	Let @S2 = false
	Else
	EndIf
	
	//detekce odjezdu druhého vlaku
	If @S4
	Let Prepinac = 1
	Let @S3 = false
	Let @S4 = false
	Else
	EndIf
	EndCase

EndSwitch

BinOut @M1A0, 0x0000, #DO0_0
BinOut @M2A0, 0x0000, #DO0_1
BinOut @white, 0x0000, #DO0_2
BinOut @red_1, 0x0000, #DO0_3
BinOut @red_2, 0x0000, #DO0_4
Procesy

Proc01 -

Jazyk:Pse
Typ:Normal_1
Perioda:500
Ofs/Hrana:0

// © 2015 Ing. Pavel Votrubec
// Toto dílo je chráněno podle zákona č. 121/2000 Sb. Autorem práv je Ing. Pavel Votrubec.
// Je zakázáno toto dílo kopírovat nebo jinak upravovat a užívat bez výslovného svolení autora.
// Nedovolené užití bude postihováno všemi protředky bez dalšího varování.

Let @logic = not @vlak
If @logic
Let @white = not @white
Else
Let @white = false
EndIf

If @vlak
Let @red_1 = not @red_1
Let @red_2 = not @red_1
Else
Let @red_1 = false
Let @red_2 = false
EndIf
Procesy

ProcIDLE - Obsluha obrazovek

Jazyk:Pse
Typ:Idle
Perioda:1000
Ofs/Hrana:0

// © 2015 Ing. Pavel Votrubec
// Toto dílo je chráněno podle zákona č. 121/2000 Sb. Autorem práv je Ing. Pavel Votrubec.
// Je zakázáno toto dílo kopírovat nebo jinak upravovat a užívat bez výslovného svolení autora.
// Nedovolené užití bude postihováno všemi protředky bez dalšího varování.
Lcw3Idle NONE
Procesy

ProcITR00 - Vlak na 1. kolej

Jazyk:Pse
Typ:Interrupt_0
Perioda:1000
Ofs/Hrana:0

// © 2015 Ing. Pavel Votrubec
// Toto dílo je chráněno podle zákona č. 121/2000 Sb. Autorem práv je Ing. Pavel Votrubec.
// Je zakázáno toto dílo kopírovat nebo jinak upravovat a užívat bez výslovného svolení autora.
// Nedovolené užití bude postihováno všemi protředky bez dalšího varování.
// Vlak přijel na 1. kolej
BinIn #DIO0_0, 0x0000, @S1
Procesy

ProcITR01 - Vlak na 1 koleji a přejezdu

Jazyk:Pse
Typ:Interrupt_1
Perioda:1000
Ofs/Hrana:0

// © 2015 Ing. Pavel Votrubec
// Toto dílo je chráněno podle zákona č. 121/2000 Sb. Autorem práv je Ing. Pavel Votrubec.
// Je zakázáno toto dílo kopírovat nebo jinak upravovat a užívat bez výslovného svolení autora.
// Nedovolené užití bude postihováno všemi protředky bez dalšího varování.

// Vlak opustil přejezd na 1. koleji
Let @S2 = True
Procesy

ProcITR02 - Vlak na 2. koleji

Jazyk:Pse
Typ:Interrupt_2
Perioda:1000
Ofs/Hrana:0

// © 2015 Ing. Pavel Votrubec
// Toto dílo je chráněno podle zákona č. 121/2000 Sb. Autorem práv je Ing. Pavel Votrubec.
// Je zakázáno toto dílo kopírovat nebo jinak upravovat a užívat bez výslovného svolení autora.
// Nedovolené užití bude postihováno všemi protředky bez dalšího varování.

// Vlak přijel na 2. kolej

BinIn #DIO0_2, 0x0000, @S3
Procesy

ProcITR03 - Vlak na 2. koleji a přejezdu

Jazyk:Pse
Typ:Interrupt_3
Perioda:1000
Ofs/Hrana:0

// © 2015 Ing. Pavel Votrubec
// Toto dílo je chráněno podle zákona č. 121/2000 Sb. Autorem práv je Ing. Pavel Votrubec.
// Je zakázáno toto dílo kopírovat nebo jinak upravovat a užívat bez výslovného svolení autora.
// Nedovolené užití bude postihováno všemi protředky bez dalšího varování.

// Vlak opustil přejezd na 2. koleji
Let @S4 = True
Procesy

Podprogramy

 Nazev  Jazyk  Komentář 

...- Funkční bloky -

Nejsou žádné funkční bloky.

...

Adresa

Obrazovky:

 Obrazovka  Počet prvků  Popis 
 Screen1  0   

...


Screen1 -Nejsou žádné prvky obrazovky.
Obrazovky:

Konec výpisu aplikace - Aplikace systému DetStudio