Hydraulika

Odkaz na studijní materiály o hydraulice

Školící panel na hydrauliku od firmy FESTO
Školící panel na hydrauliku od firmy FESTO

Sada středoškolských přednášek

MEC01 SQ Úvod rozdělení hydrauliky základní pojmy
MEC02 HQ Atmosférický tlak, přetlak, podtlak, absolutní tlak
MEC03 SQ Měření tlaku tlak na stěnu
MEC04 SQ Hydrostatický tlak, měření tlaku
MEC05 HQ Pascalův zákon využitíhydraulický zvedák
MEC06 HQ Výpočet zvedáku
MEC07 SQ Hydraulický válec, multiplikátor
MEC08 SQ Hydrodynamika
MEC09 SQ Rovnice kontinuity, Druhy proudění kapalin, Viskozita kapalin
MEC10 HQ Bernoulliho rovnice
MEC11 HQ Hydrodynamické paradoxon, Bernoulliho rovnice příklady
MEC12 SQ Měření rychlosti, ztráty v potrubí
MEC13 SQ Ztráty místní v potrubí, aplikace na hydraulické obvody
MEC14 HQ Hydrostatické mechanismy, druhy obvodů, výpočet veličin obvodu
MEC15 HQ Hydrogenerátory zubový, lamelový, šroubový a pístový
MEC16 HQ Pístové hydrogenerátory, rotační hydromotory
MEC17 HQ Přímočaré hydromotory
MEC18 SQ Řídící prvky, tlakové ventily
MEC19 HQ Škrtící ventily
MEC20 HQ Hrazení průtoku, rozvaděče
MEC21 SQ Rozvaděče proporciální, servoventily
MEC22 SQ Nádrže, hydroagregát
MEC23 HQ Kapaliny hydraulických obvodů
MEC24 SQ Části vedení v hydraulických obvodech, akumulátory
MEC25 HQ Čističe kapalin, obvody řízení veličin
MEC26 HQ Hydraulický panel úvod
MEC27 SQ Hydraulický panel FluidSIM
MEC28 SQ Hydraulický panel praktická ukázka
SPS01 HQ Stavba hydrostatiských obvodů
SPS02 HQ Hydrogenerátory
SPS03 HQ Hydromotory
SPS04 HQ Ovládací prvky, tlakové ventily
SPS05 HQ Ovládací prvky, škrtící ventily
SPS06 HQ Ovládací prvky, rozvaděče
SPS07 HQ Měření tlaku v obvodu
SPS08 HQ Vedení kapaliny v obvodu
Total Page Visits: 269 - Today Page Visits: 2