Objevte pro sebe stránky e-časopisu

Objevte pro sebe oborové stránky e-časopisu  Elektroprůmysl.cz.

Stránky Eleketroprůmysl.cz

Přináším odkaz na online webináře z těchto stránek. Webináře Elektroprůmysl.cz

Namátkou:

 

Výuková FESTO videa

Mechatronika odkaz na učebnice mechatroniky v angličtině

FESTO DIDACTIC videa (eng)

  1. Úvod do pneumatiky (eng) délka 48:47

2) Úvod do hydrauliky (eng) délka: 55:50

3) Úvod do PLC (programovatelných automatů) (eng) délka : 54:59

4) Úvod do elektropneumatiky a elektrohydrauliky (eng) délka 51:59

ČSN EN 61140 nová norma pro elektrikáře

Kdo se zabývá elektřinou tak ví, že v Evropě platí přísné bezpečnostní normy pro elektrické zařízení. Ty se neustále doplňují, zpřesňují a my elektrikáři se musíme jednou za 3 roky nechat komisionálně přezkušovat ze znalostí této normy. Na stránkách učebny vám přináším přehlednou a stručnou publikaci o této normě. Odkaz:  ČSN EN 61140  a nebo odkaz najdete v rubrice Mechatronika.